Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của MYLY là trở thành 1 trong những công ty hàng đầu sản xuất hàng thời trang và may mặc  trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đảm bảo độ tin cậy, với giá thành cạnh tranh.

Giá trị

Kinh doanh dựa trên Uy tín và chữ Tâm luôn là giá trị cốt lõi của MYLY trong kinh doanh cũng như quản lý nhân sự. Chúng tôi làm việc vừa vì MYLY, vừa vì muốn góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người, góp phần chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn nhằm xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Con người

Chúng tôi cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, nhiệt huyết, vui vẻ dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người không ngừng học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện chuyên môn nhằm đem lại kết quả công việc cao nhất có thể.